Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Бележки върху козните и домогванията на елинизма в Македония от най-ново време; съвременни разкрития", София, 1904 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Бележки върху козните и домогванията на елинизма в Македония от най-ново време; съвременни разкрития", София, 1904 година


Увеличи
Описание

"Като даваме въ рѫцетѣ на читателитѣ тази книжка, ний ни най-малко се не съмняваме, че тя съ внимание ще бѫде прочетена. Въ нея ще се види на яве какви сѫ Гърцитѣ, какъ майсторски пипатъ и оплитатъ свойта кошница въ ущърбъ на другитѣ народности - Българи, Власи и Албанци. Но така е съ всички хора, които лесно се заблуждаватъ и продаватъ свойто име и народность. Способностьта у гърцитѣ да подкупватъ, да измамватъ съ пръстени и непростени срѣдства е наследство отъ старитѣ Византийци. Та ний съседнитѣ съ тѣхъ народи, трѣбваше това да знаемъ по отъ рано и да не се удаваме. Но кой ни е кривъ. Пословицата казва отвори си очитѣ, защото ще ти ги отворятъ."
Георги Трайчев издава тази своя интересна брошура през 1904 година в София под псевдонима "Вестителев".


Източник: Оригинален източник на книгата тук

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2702 пъти.