Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Град Прилеп", София, 1925 година
Георги Трайчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Град Прилеп", София, 1925 година


Увеличи
Описание

"В моята "Македонска Библиотека", отъ която излѣзоха до сега петь бройки, тъкмѣхъ да посвѣтя единъ брой на родното ми мѣсто подъ общо заглавие "Градъ Прилѣпъ". Изхождайки отъ интереса, който е будилъ и буди гр. Прилѣпъ, потрудихъ се да излѣзна съ една по-специална и по-обемна книга за него, която по съдържание, обемъ и форматъ се различава отъ популярно-научнитѣ ми книжки на казаната библиотека. Вънъ отъ това, ласкаехъ се отъ надежда, че тоя ми трудъ ще послужи, може би, за починъ - македонската емиграция да си постави за най-главна задача да се издадатъ подобни книги за всѣки градъ въ Македония. Съ това не само се услужва на родната наука, но сѫщевременно се дава на иднитѣ поколѣния истинския ликъ на родината ни въ нейното далечно и близко минало."

Източник: Сканирана със съдействието на МНИ

Автор: Георги Трайчев Гьоргимайков (1869-1945) е виден български просветен деец, историк, революционер и фотограф; колега на Даме Груев и Пере Тошев в Прилепското българско училище;
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 6970 пъти.