Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Неколко думи върху статиите на г. П. Драганова в Известията на Спб. Слав. Благотв. Общество", София, 1890 година
Кузман Шапкарев от Охрид, Вардарска Македония - "Неколко думи върху статиите на г. П. Драганова в Известията на Спб. Слав. Благотв. Общество", София, 1890 година


Увеличи
Описание

Роденият в град Комрат, Руска империя през 1857 г. Петър Данилович Драганов е руски филолог и славист, по произход българин от Бесарабия. В своите изследвания за етнографията на Македония той заема позициите на сръбския македонизъм - че македонските говори представляват отделен език и че македонските славяни не са част от българската нация, а представляват отделна народност. Заради своите теории днес в Р. Македония, където македонизмът е официалната идеология, Петър Драганов е популяризиран от тамошните научни среди - един от най-известните съвременни македонисти Блаже Ристовски пише книгата "Македонистот Петар Драганов 1857-1928", македонистката институция МАНУ издава "Петар Драганов и Македониjа и македонците" и т.н.
За своето време изследванията на Драганов се смятат за ексцентрични и тенденциозни, резултат на свръх амбициите на няколко руски учени да "открият" неизвестен славянски език, с което да запишат името си в историята. Точно неточностите и заблужденията на Драганов решава да посочи възрожденецът от Охрид Кузман Шапкарев в тази своя статия публикувана в "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина", книга II, София, 1890 год. Шапкарев пише тази статия от позицията на както той сам се изразява "македонски уроженец, из г. Охрид, роден, отхранен и остарел в същата област (Македония)", докато за теориите на Драганов директно казва, че са в услуга на сръбската пропаганда, опитваща се да посърби македонските българи и да направи от Македония "Стара Сърбия".
За повече информация за Петър Драганов тук


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Кузман Шапкарев (1834-1909, София) е виден български възрожденски книжовник, фолклорист, редовен член на Българското книжовно дружество, днес БАН (1900), роден в град Охрид.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 4606 пъти.