Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Macedonia illustrated — Македония в образи — La Macedoine illustree", София, 1919 година
Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Macedonia illustrated — Македония в образи — La Macedoine illustree", София, 1919 година


Увеличи
Описание

През 1919 г. Тодор Александров и проф. Любомир Милетич (с помощта на Г. Палашев от Велес, Хр.Матов от Струга, А. Томалевски от Крушево и Тр. Благоев от Берово), издават неповторимия албум "Македония в образи - Macedonia Illustrated".
"Въ този албумъ читательтъ ще види в образи областьта на югозападната половина на Балканския полуостровъ, която се нарича Македония и въ която мнозинството на населението, достигащо до 2,500,000, е българско, заемайки едно пространство отъ приблизително 65 хиляди квадратни километра, както се вижда и отъ приложената въ края на албума етнографична карта на Македония."
"Македонцитѣ сѫ най-културноспособното българско племе. Тѣ сѫ надъхани съ силно народно съзнание, поради което се чувствуватъ нераздѣлна часть отъ българския народъ; борили сѫ се и много страдали заради българската си народна идея и сѫ дали безброй жертви и доказателства отъ безпримѣренъ героизъмъ и идеализъмъ въ стремежа си за народно обединение."


Източник: Оригинален източник на книгата НБКМ

Автор: Тодор Александров (1881-1924) е легендарен български революционер, дългогодишен лидер и една от иконите на македонското революционно движение.
За повече информация за Тодор Александров тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 5822 пъти.