Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Седем писма на Нако С. Станишев до Стефан Веркович", публикувани в сп. "Македонски Преглед" год. 2, кн. 3, София, 1926 година
Нако С. Станишев от Кукуш, Егейска Македония - "Седем писма на Нако С. Станишев до Стефан Веркович", публикувани в сп. "Македонски Преглед" год. 2, кн. 3, София, 1926 година


Увеличи
Описание

"Давамъ гласность на следнитѣ писма на покойния ми дѣдо, Нако Станишевъ, запазени въ архивата на покойния Ст. Вѣрковичъ и любезно предадени ми на разположение отъ проф. Иванъ Д. Шишмановъ, защото смѣтамъ, че тѣ иматъ известно значение като документи, които рисуватъ обществения животъ съ тогавашнитѣ му културни нужди и грижи на моитѣ съотечественици въ Кукушъ и въобще въ Македония. Между тогавашнитѣ наши общественици кукушани, увлѣчени съ жаръ по народни работи, бѣше и покойниятъ ми дѣдо. Запазва се правописътъ на оригиналитѣ. Всичкитѣ писма сѫ адресирани до Ст. Вѣрковичъ въ гр. Сѣресъ." Д-р Константин Станишев
Повече информация за видния български лекар д-р Константин Станишев тук


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Нако Стоянов Станишев (1810 - 1875) е виден български възрожденец и търговец от Кукуш. Главен инициатор е на униатската акция на кукушани от 12 юли 1859 г., след която Кукуш пръв от българските градове се сдобива с православен български владика - Партений Зографски (Павел хаджи Василков Тризловски от Галичник).
Още информация за големия възрожденец Нако Станишев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1291 пъти.