Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Описание на Кратовската каза; 10 народни песни от Кратово и Кратовско", публикувано в "Периодическо списание на Българското Книжовно Дружество", книжка XI и XII, София, 1876 година
Ефрем Каранов от Кратово, Вардарска Македония - "Описание на Кратовската каза; 10 народни песни от Кратово и Кратовско", публикувано в "Периодическо списание на Българското Книжовно Дружество", книжка XI и XII, София, 1876 година


Увеличи
Описание

През 1876 г. Ефрем Каранов публикува едно от първите описания на Кратовско. Заедно с текста са публикувани и 10 народни песни от района.
"Всичкият материал е съберен през летото в 1873-та година в градът Кратово и в некои негови селца. В правописанието на материялът се придържам просто от произношението по оние страни. Лицата, от устата на които по-вече материял записах, са: 1) Хаджи Цветко Стоянов Гайранца (Каранов); 2) Мария Стойчева Мигьева (Каранова); 3) Анастас и Николай хаджи Цветкови; 4) Маруша Поцева Бидикова; 5) Манос и Мирса Назини-Руменини; 6) Кирил Йованов Мигьев; 7) Моне Мангъров - слепец; 8) Мария ....; 9) Давидко граматик - църковник и чорбаджия; 10) Ленка поп Димитрова Кьиркьинези Белокап; 11) Стоянка от село Върбица (Орбица)."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Кратово Ефрем Цветков Стоянов Каранов (1852-1927, Кюстендил) e виден български фолклорист, историк и преводач, революционер, академик на Българската академия на науките, основател на читалището и музея в град Кюстендил.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1874 пъти.