Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Гевгелийският говор", София, 1932 година
Димитър Иванов от Гевгелия, Вардарска Македония - "Гевгелийският говор", София, 1932 година


Увеличи
Описание

Едно подробно и задълбочено изследване на гевгелийският говор, издадено през 1932 г. от Македонския научен институт (от печатницата на велешанина Петър Глушков).
"Долновардарската македонска област, в която влизат Кукушко, Ениджевардарско и Гевгелийско, от диялектоложка страна е твърде интересна, а до сега сравнително бе слабо изучена. Кукушкият и гевгелийският говор се отличават в своята фонетика с некои особености, които изобщо са свойствени и на източните български говори...в това отношение двата говора представят интересен преход от източно към западно-български. В студията на г. Димитър Иванов, бивш мой студент, родом от Гевгели, се дава подробна характеристика на гевгелийският говор с постоянен критичен оглед към изнесеното до сега в науката относително кукушкия говор. С своята работа г. Иванов запълва една чувствителна празнина в българската диялектология."
"Специално за Гевгели и селата му требва да се каже, че те фактически са представени в София от 1/3 на населението си. Гевгелийският квартал зад Захарна фабрика не е нищо друго освен един нов градец Гевгели, почти откъснат от столицата. В този бежански градец всека улица носи името на некое село от Гевгелийско, или пък - на некой войвода, герой-мъченик за свободата на поробения си край..."


Източник: Оригинален източник на книгата - НУБ "Св. Климент Охридски" - Скопjе

Автор: Димитър хаджи Иванов е български езиковед и учител, ученик на акад. проф. д-р Любомир Милетич.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1859 пъти.