Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Такрир подаден от българските депутати: Далчев, Дорев, Павлов, Влахов и арм. Вахан Папасиян до Отоманския парламент", публикувано във в. "Вести", брой 129(юли), Цариград, 1909 година
Димитър Влахов от Кукуш, Христо Далчев от Кукуш, Тодор Павлов от Скопие и Панчо Дорев от с. Пътеле (Леринско) - "Такрир подаден от българските депутати: Далчев, Дорев, Павлов, Влахов и арм. Вахан Папасиян до Отоманския парламент", публикувано във в. "Вести", брой 129(юли), Цариград, 1909 година


Увеличи
Описание

Един такрир подаден от българските депутати в Османския парламент (Димитър Влахов от Кукуш, Панчо Дорев от с. Пътеле, Леринско, Христо Далчев от Кукуш и Тодор Павлов от Скопйе) през 1909 г. до Председателя на парламента за "золумите направени на съотечествениците ни българи в миналия деспотически режим, по причина че и те, като младотурците и арменците, беха борци за свобода".

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: След Младотурската революция през 1908 година четирима български депутати са избрани в Османския парламент - Тодор Павлов, Христо Далчев, Димитър Влахов и Панчо Дорев - от двете български партии - Съюз на българските конституционни клубове и Народна федеративна партия (българска секция) - и двете партии създадени от дейци на ВМОРО.
Тодор Павлов (1878-1948) е родом от Скопие; завършва социални науки в Швейцария и право в Цариград; деец на ВМОРО и член на Крушовското горско началство. През 1908 г. е избран за представител на Скопския санджак в Османския парламент от Съюза на българските конституционни клубове.
Христо Далчев (1872-1949) е родом от Кукуш; завършва право в Цариград и преподава турски в Солунската българска мъжка гимназия. През 1908 г. е избран за представител на Серския район от Народната федеративна партия (българска секция). Баща на поета Атанас Далчев и на скулптора Любомир Далчев.
Димитър Влахов (1878-1953) е родом от Кукуш; учител в Солунската българска мъжка гимназия; деец на ВМОРО, като заедно с Георги Мончев ръководи Солунския комитет. Като един от ръководителите на Серската група през 1908 година е избран за депутат от Солун от Народната федеративна партия (българска секция). През годините политическите му пристрастия варират. Активист е на БРСДП, ВМОРО, НФП, ОСП, ВМРО, ВМРО (об.), БКП, Коминтерна и ЮКП. През 30-те години на XX век става идеолог на Македонизма. Брат е на революционера Христо Влахов и племенник на Христо Станишев


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2122 пъти.