Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Мисли за Болгарски-от Язик", публикувано в сп. "Български книжици", брой 1, Цариград, 1858 година
Партений Зографски от Галичник, Реканско, Вардарска Македония - "Мисли за Болгарски-от Язик", публикувано в сп. "Български книжици", брой 1, Цариград, 1858 година


Увеличи
Описание

"И другий пот сме кажале, пак сега кажуваме, що за да может да се составит еден общий писмений язик първо е потребно да излезат на яве си-те местни наречия и идиотизми на язик-от ни, върху кои-то общий-от язик имат да се зиздат. Догде се не направит тоа нещо, никой не может и неимат право да судит и да редит за общий писмений язик, основуваещи се на едно толко, кое и да е оно, наречие; и секое подобно суденье и реденье, како не полно, тъй е суетно и безплодно....Македонско-то наречие не толко не требет и не может да бидет исключенно от общий-от писменний язик, но добро тьа беше ако оно ся приймаше за главна негова основа; по тая причина что оно е по пълнозвучно, по плавно и по стройно, и в много отношения по пълно и по богато. Представители на тоа наречие се югозападни-те страни на Македония."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Партений Зографски/Нишавски, със светско име Павел Хадживасилков Тризловски (1818-1876) е български духовник и книжовник, един от първите български филолози и фолклористи.
За повече информация за Партений Зографски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 4780 пъти.