Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Албум-Алманах "Македония"; Album-Almanach "Macedoine"; София, 1931 година
Редакционен Комитет - "Албум-Алманах "Македония"; Album-Almanach "Macedoine"; София, 1931 година


Увеличи
Описание

"Македония на Македонците. От 1918 година насам Македония се намира в ново, по-грозно робство нежели през турския режим. Некои от Великите сили-победителки, имаха интерес да задоволят своите съюзници във войната на всека цена, тъпчейки истината и справедливостта. Други от тия сили, както и просветените умове в света, които имаха тяжест при разрешаване проблемата на световното умиротворение, не познаваха самото действително положение в Македония. Общественото мнение в Европа и Америка тоже слабо познаваше нашата родина, за да реагира против неправдата и по тоя начин да загаси хвърлената искра за бъдещ пожар. От друга страна враговете на македонската свобода, ловки и предвидливи, беха употребили и употребяват всички простени и непростени средства, за да заблуждават света в своя полза...Нуждата от една разширена и непрекъсната дейност със задача да се запознае светът с нашата родина, с нейната история и завети, се налага. Тази потребност на времето, особено силно се чувствува сега, когато разгорещените страсти от войните са позагаснали, когато държавни и учени мъже - жреци на истината и справедливостта, загрижено посочват на народите опасността от пристрастните парижки договори, когато световната съвест се събужда и от ден на ден расте нейната симпатия към онеправданите..." Освен редакционният комитет за списването на Алманаха съдействат и редица изтъкнати български и чужди общественици и културни дейци, сред които: Иван Снегаров - историк от Охрид, Вардарска Македония; Любомир Милетич - учен от Щип, Вардарска Македония; Константин Станишев - лекар от Кукуш, Егейска Македония; Апостол Фръчковски - зограф от Галичник, Вардарска Македония; Густав Вайганд - немски езиковед специалист по балканските езици от Дуисбург, Германия; Леон Ламуш - френски офицер и общественик, близък на българо-македонското освободително дело от първата половина на 20 век. Алманахът е прегледан и одобрен от Македонския национален комитет.

Източник: Оригинален източник на книгата - Дигитална библиотека при НУБ "Св. Климент Охридски" - Скопйе

Автор: "Схващайки исканията на времето, група учители и общественици - синове на Македония - преди 2? години взеха инициативата да поработят в тази посока с вера, че ще задоволят една повеля на времето. В изпълнение на тази задача инициаторите решиха да приготвят и издадат албум-алманах под името "Македония". Но освен това албум-алманахът гони и други не по-малко важни цели, а именно: Македонският въпрос е в пътя на своето разрешение, но краят не може да се предвиди и не е така близък, както се желае от измъчените. Предстои дълга, може би още по-упорита борба. Приемниците на днешните ратници требва да заемат местата си подготвени с всестранно познаване на родината си. Инициаторите се надеват, че техният труд, ще бъде полезен в това отношение, най-малко като справочник."
Редакционния комитет е съставен от Илия Иванов - революционер и деец на ВМОРО от Прилеп, Вардарска Македония; Александър Развигоров - революционер и деец на ВМОРО от Щип, Вардарска Македония; Димитър Ризов - революционер и деец на ВМОРО от Велес, Вардарска Македония; Лазар Томов - революционер и деец на ВМОРО от с. Годлево, Разложко, Пиринска Македония и Стефан Аврамов - революционер и деец на ВМОРО от град Чирпан, Тракия;


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 5861 пъти.