Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Чудеса прес҃тыѧ Б҃городицы", Будапеща, 1817 година
Йоаким Кърчовски от с. Осломей, Кичевско, Вардарска Македония - "Чудеса прес҃тыѧ Б҃городицы", Будапеща, 1817 година


Увеличи
Описание

През 1817 г. българският преродбеник Йоаким Кърчовски издава в печатницата на кралския университет в Будапеща книгата "Чудеса пресветия Богородици, преведени от книга Амортолон Сотирия на Болгарский язик ради ползи и поучения, и Спасения рода Христианскаго; трудом и настоянием благопочтеннородник господарсов и купцев Димитрия Филипповича, Житела Кратовскаго, родом из Егридере-Паланка и Димитрия Зузура Сечищанина."
На с. 3 и 4 е поместен следният текст: Сїѧ здѣ совершишасѧ Архїереемъ Г҃сдиномъ, Г҃сдиномъ Аѵѯехтїемъ Кюстендилскимъ, трудомъ же Іѡакїма въ монасѣхъ многогрѣшнагѡ, вдохновенїемъ же д҃ха с҃тагѡ подаша Хр҃столюбцы на совершенїе книги сеѧ ЧՃдеса Б҃гоматере, и ѹбѡ, и списък на спомоществователите: Касаба КРАТОВО - Трайче Кмет, Димишко Филиппович, Нешо Маркович, Стойчо поп Симеонович, Стойчо Хаджи-Станков, Симеон Милевче, Йоаким Мазак, Стоян Стамболи, Безцена поп Симеонова; САМОКОВ - Георгий Гергинов, Гюро, Велко Овец Собирател; ДУПНИЦА - Никола Крато; Село РИЛА - Стоица Кмет; ПАЛАНКА - Алексий Поповчев, Стойчо Йованов, Давид Иерей, Велко, Стойчо Чунгар, Хаджи Стоян, Йоаким Корубан, Младен Марков; КОЧАНИ - Трайко Хазарджи, Хаджи Воин от Зърновщица, Хаджи Стамен, Спасе от Гърдовци, Моисей Иерей; село КОКОШИНЕ - Павле Иерей, Петрония монах поклонник; СКОПИЕ - Бадия, Хаджи Шаре, Цвета, Павле Кюрчия, Папуджия Общо, Димишко Казанджи; СТРУМНИЦА - Трайко Абраш;


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Йоаким Кърчовски (ок. 1750 - ок. 1820) е виден български възрожденец, учител и книжовник, последовател на Софроний Врачански, издал първите книги на "простейшїи языкъ Болгарскїй" в Будин град (Будапеща). В Кратово създава първото българско смесено училище за момчета и момичета. След смъртта на жена си (1807г.) се замонашва (монах-1817г.; йеромонах-1819г.) и заедно със синовете си Давид и Георги предприемат просветителски "митарства" из българските градове и околии: Щип, Самоков, Мелник, Кюстендил, Крива паланка.
За повече информация за Йоаким Кърчовски тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2873 пъти.