Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Фотоалбум с фотографии на български четници и събития от обществено-политическия живот в Битоля", Битоля, 1908-1910 година
Братя Манаки от с. Авдела, Гребенско, Егейска Македония - "Фотоалбум с фотографии на български четници и събития от обществено-политическия живот в Битоля", Битоля, 1908-1910 година


Увеличи
Описание

Фотоалбум с фотографии направени от бракята Милтон и Янаки Манаки в Битола и Битолско, в периода 1908-1910 г.
Опис на фотографиите: 1) приемът в Българското царско консулство в Битоля по случай рождения ден на цар Фердинанд І. 14 февр. 1910 г.; 2) посрещане на български четници в Битоля. 10 юли 1908 г.; 3) посрещане на български четници в Битоля. 11 юли 1908 г.; 4) осъдени българи, освободени по случай прокламацията на Конституцията в Турция; 5) бюрото на Съюза на българските конституционни клубове в Битоля; 6) посрещане на български четници в Битоля след прокламацията на Конституцията; 9) посрещането от Младотурския комитет на българските войводи и чети в Битоля; 10) четата на войводата Кръсте Льондев в Лерин; 11) четата на Дзоле войвода от с.Баница, Леринско; 12) четата на Дзоле Стойчев в Битоля; 13) костурските чети на войводите Пандо Сидов и Христо Цветков край Битоля по време на Хуриета; 14) посещението на български войводи в Румънската община в Битоля; 15) посещение на българи от Костур в Битоля по случай прокламацията на Конституцията; 16) Георги Мучитано – Касапчето; 17) Павел Христов – член на ЦК на ВМОРО; 18) Атанас Насту – влашки войвода от с. Пляса, Корченско; 19) войводите на българските чети, начело с Милан Матов; 20) Милан Матов; 21) Дзоле войвода от с. Баница; 22) Васил Чекаларов – костурски войвода; 23) Пандо Сидов от с. Жупанища – костурски войвода; 24) Апостол Кочкона от с. Пляса – корчански войвода на ВМОРО и Ванчо Чакулев от Охрид - преспански войвода; 25) Кръсто Трайков Ресенски от с. Горно Крушье - ресенски войвода; 26) четата на Дзоле Стойчев при разбор; 27) четата на Дзоле Стойчев; 28) четата на Ванчо Чакулев - преспански войвода; 29) четата на Алексо Стефанов от с. Радово - демирхисарски войвода; 30) четата на Кърсто Алексов Лековски от с. Ърбеле - дебърски войвода; 31) четата на Димко Богов от Велес - охридски войвода; 32) четата на Коле Досев от с. Загоричани - костурски войвода; 33) четата на Ангел Секулов от с. Базерник - гяватоколски войвода; 34) четата на Гюрчин от с. Слатино - охридски войвода; 35) четата на Диме Николов от с. Драгош - мариовски войвода; 36) четата на Блаже Кръстев Биринчето от с. Бирино - крушевски войвода; 37) четата на Славчо Пирчев от Брезник - прилепски войвода; 38) четата на Арсо войвода от с. Локвица - кичевски войвода; 39) четата на Лефтеров войвода; 40) четници от Мариово заедно със Стоян Мариовчето - мариовски войвода; 41) куриери четници на Даме Груев; 42) екскурзия на представители от Царство България на посещение при Младотурския комитет в Битоля; 43) делегати на Първия конгрес на Съюза на българските конституционни клубове в Битоля. 1908 г.; 45) посрещане на трупата на Софийския Народен театър в Битоля. 1908 г.; 46) посрещане на гости от Царство България в Битоля; 47) освещаването на българската църква в Лерин. 22 авг. 1910;


Източник: Оригинален източник на книгата - Държавна агенция "Архиви"

Автор: Братята Милтон и Янаки Манаки са балкански кинопионери и фотографи от влашки произход. През 1905 г. снимаат първия балкански кинофилм в родното си село Авдела. Братята работят и като фотографи в Битоля, където заснемат и много от дейците на ВМОРО.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2765 пъти.