Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ни



VMRO Lion
Македония >> "Любляно-Пеония (Тиквеш)", публикувано във в-к "Цариградски вестник", год. V, бр. 214, Цариград, 26 февруари 1855 година
Йордан Хаджиконстантинов Джинот от Велес, Вардарска Македония - "Любляно-Пеония (Тиквеш)", публикувано във в-к "Цариградски вестник", год. V, бр. 214, Цариград, 26 февруари 1855 година


Увеличи
Описание

Големият възрожденец от Велес Йордан Хаджиконстантинов Джинот описва областта Тиквеш във Вардарска Македония, която той нарича "Любляни" по старо предание.

"[Третий] манастир Бошава, храм-собор "Св. безплотних архангелов Михаила и Гавриила" — манастир прекрасен, основан на река Бошава от истите государи, пун е древности и рукописи, но е близу до Демир капия, разбойници го ядат и духовник не може да пребива, защо ако седи два дни, третий ден ке го заколат. Овии три манастири в Люблянско са един "хожат" за србите и болгарите още от Кирила и Методия. Най-перво тия болгари приимале християнската вера и от ту по вси славяни ся е преподавала."

"Любляни е под епископство струмичко и струмичкий епископ може да се горди с тия наши болгари, кои в три години го обогатуят с толко богатство, щом да буде що жели, но жално е защо совсем в черна мрка ги е оставил.
Религия: православна и магомеданска.
Язик: само болгарски, защо и магомеданите болгарски говорят.
Жители има 15 000.
[...] Люблянските болгари са мужие високи, краснолични, добра става, юнаци, остроумни, в законо едните и другите ревнители, но силно едни други се гонат и грдно зло си чинат."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Велес Йордан Хаджиконстантинов (1818 – 1882, Велес) е прочут български възрожденски просветен деец и книжовник. Дълги години работи като учител в българските училища в Скопие, Тетово, Прилеп и Велес. В български и сръбски списания обявява различни материали за българската средновековна история и литература. Сътрудничи на в-к "Цариградски вестник" с множество статии и дописки.


За да прочетете книгата натиснете тук



Видяна 2097 пъти.