Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Описание на Кр'сточва, Охрид, Битола и Прилеп", публикувано във в-к "Цариградски вестник", год. IX, бр. 422-423, Цариград, 14-21 март 1859 година
Йордан Хаджиконстантинов Джинот от Велес, Вардарска Македония - "Описание на Кр'сточва, Охрид, Битола и Прилеп", публикувано във в-к "Цариградски вестник", год. IX, бр. 422-423, Цариград, 14-21 март 1859 година


Увеличи
Описание

Джинот за различни населени места из Македония. Ето какво казва за Битолско:
"Битолски села вси са старо-болгари, а самий град е смешан с цинцари и селяни болгари. Цинцарите, понеже са от природи лукави, даваят свои керки (дщерки) на наши простодушни болгари за жени и тако все Битола е поцинцарено.
Това не е благочестие от цинцарска страна, но и погрешка нихна не е, ами е у митрополиту, кой за своя корист продава нашите обители на цинцари кираджии.
Болгари битолски! Ако цинцарите от Бога се не боят, поне вий убойте ся! Премислете и разсудете! Вий от при рода есте боголюбиви, благочестиви, срамота велика е и безчест е към Бога и царя да оставите тая стара обител да буде хан и конюшница.
Днеска в Битола има най-богати болгари, они са от Велес и Охрида и цинцарите не са нищо спрема них. Не знаем защо не отвараят едно болгарско училище, низ кое можат да се уразумат, познаят, че са болгари с дарови и остроумия и че напредоват в возрождението на просветата.
Они вместо това имаят училища гречески, где предаваят класически предмети, сиреч суха елиника за болгарчиня и цинцарчиня, слепа география, блудна митология и д. п. Учат по 10-12 години, па нищо не знаят, но и отческий язик изгубуват.
Да не рече некой, ето како хули врз нас. Бог да не даде! Аз не хулим, но говорим како що е приятно и право Болгарин е должен прво свой язик да учи, за мало дете най-чесно и най-благородно е, от матер своею да сиса млеко и само негова мати да го учи на страх Божий. „Начало премудрости — страх Господен.” Наши болгарчини кога почнуват да учат гречески, тога почнуват и да са безобразни, псовачи, хулници, непокорни, лениви, вероломни, небогобоязливи."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Велес Йордан Хаджиконстантинов (1818 – 1882, Велес) е прочут български възрожденски просветен деец и книжовник. Дълги години работи като учител в българските училища в Скопие, Тетово, Прилеп и Велес. В български и сръбски списания обявява различни материали за българската средновековна история и литература. Сътрудничи на в-к "Цариградски вестник" с множество статии и дописки.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2107 пъти.