Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "На гости в Зарово и Висока", публикувано в сп. "Българска сбирка", книжка X, год, VII, София, 1900 година
Антон Попстоилов от с. Лешко, Горноджумайско, Пиринска Македония - "На гости в Зарово и Висока", публикувано в сп. "Българска сбирка", книжка X, год, VII, София, 1900 година


Увеличи
Описание

"От неколко години насам силно желание се яви у мен да посетя Солунските села Зарово и Висока, толкоз важни пунктове в езиково отношение. А и отколе броди в душата ми мисъл, па и не мога да се примира с нея, че ние българите, главно в Македония, все очакваме богатствата в собствените ни къщи да открият и проучат чужденци..."
"На излизане от Лъгадина, присъедини се към нас един пазаргатин - заровец. Моят кираджия почна да се разговаря с него на заровски диалект.
- Е, защо ми казваше от заран, че в нашето село не се говори тъй, както ти казвах аз? Ето, ти с твоя съселянин се разговоря толкова време на заровско наречие, казах на моя кираджия, след като оставихме надир съселянина му.
- Господине, отговори ми кираджията, ти сам чу, че нашия говор не е пред свет да се говори. Аз съм кираджия; отивам по много места; никъде не говорят като в нашето село; щом почна да говоря на нашенски, смеят ми се. За това се мъча да се отуча от него и да говоря, както що говорат по други места.
- Много се лъжеш, възразих му, вашето наречие за нас е свещенно, защото е запазило такива стари неща, каквито друго българско наречие нема. Ти с гордост навред да си говориш на майчиния си език."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в Пиринска Македония Антон Попстоилов Ников (1869-1928, София) е виден български историк, фолклорист и етнограф, академик на Българската академия на науките. Дългогодишен учител в Македония и Одринска Тракия - бил е директор на Битолската българска класическа гимназия, Солунската българска девическа гимназия, Одринската българска мъжка гимназия, Серското българско педагогическо училище, Солунската българска мъжка гимназия и Солунската българска търговската гимназия, както и е бил главен училищен инспектор в Цариград към Българската екзархия. По време на Първата световна война между 1915 и 1918 год. е етнограф към Втора българска армия и обикаля освободените градове Охрид, Скопие, Велес, Крива паланка, Серско и Драмско в издирване на исторически и етнографски паметници. Член-учредител е на Македонския научен институт в София.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1957 пъти.