Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Завещание; Биография на Дарителите - Екатерина и Йосиф Ковачови", София, 1936 година
Йосиф Ковачев от Щип, Вардарска Македония - "Завещание; Биография на Дарителите - Екатерина и Йосиф Ковачови", София, 1936 година


Увеличи
Описание

Завещанието на големия български учен, педагог, общественик, народен представител и кмет на София Йосиф Ковачев и съпругата му Екатерина Ковачева от Щип, завещали над 1,200,000 лева за български народопросветни цели.
"Долуподписаният Йосиф А. Ковачов, православен, българин, родом от Щип (в Македония), като взех предвид неизвестността изобщо на последния час от живота човешки, днес при съвършено здрав ум и с чиста съвест реших да изкажа чрез настоящето последната си воля, както следва:
I. Назначавам съпругата си Екатерина Йосиф А. Ковачова за единствена и универсална наследница и заветница на всичкото ми имущество, каквото имам и каквото по право би ми принадлежало...
III. Целата ми библиотека желая да се подари след смъртта ми на българската гимназия в Солун, или пък на българската духовна семинария в Цариград, сир. на онова от тия две учебни заведения, дето ползата от нея би могла да бъде по-реална. Туй ми желание ще се удовлетвори от казаната ми наследница и заветница, ако тя би ме преживела, в противен случай то ще бъде удовлетворено от изпълнителите на завещанието ми.
IV. Подир смъртта на съпругата ми Екатерина Йосиф А. Ковачова, ако тя би ме преживела, също и подир моята смърт, ако аз бих я преживел, и в двата тия случая целото ми имущество, с изключение на библиотеката ми...ще се капитализира, за да образува един постоянен фонд, който ще носи название "Научен фонд на Екатерина - Йосиф".
V. Тоя фонд ще се пласира, под най-дългосрочна лихва на Българската народна банка или в друго некое солидно финансово учреждение, и когато ще порастне от лихвите до сумата, приходът на която да отговаря на назначението му, изложено по-долу, ще се тури в изключително разпореждане на висшето училище в София..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Щип Йосиф Антонов Ковачев (1839-1898, София) е виден учен, педагог, обществен и държавен деец, депутат в Българския парламент, кмет на София, член на Българското книжовно дружество, преподавател в Софийския университет и негов дарител. Негов племенник е българския военен и революционер Владислав (Славчо) Ковачев .
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3330 пъти.