Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Во Охрида 1860 Марта 6", дописка публикувана във в-к "Цареградский вестник", год. X, бр. 476, Цариград, 26 март 1860 година
Димитър Миладинов от Струга, Вардарска Македония - "Во Охрида 1860 Марта 6", дописка публикувана във в-к "Цареградский вестник", год. X, бр. 476, Цариград, 26 март 1860 година


Увеличи
Описание

Димитър Миладинов с дописка за ентусиазма на охридчани , които строят и отварят ново българско училище в Охрид през далечната 1860 година:

"Доидох во Охрит и видох светеното осново от училище Болгарско в Кошища улица (нахада Охридска) което малу от земя е излезен [...], видох и катастихом кодика от тие сиромаси що приложиле на ова заправено Болгарско училище що да видиш? Мъжи и жени приложват кои како можит. Папа Апостол надзирател 600 гроша, и пресвитера му (пападията) гроша 100, тако Гере и папа Наум Игуменот на святия Спас обител гроша 300 и пападията гроша 100 и други по некои малцина до 150-100, а прочая кои 20-50-10. Но жени що немале новци (пари) давале кои платно, коя ризи, коя кушули, убетки, пърстени, геърдани, и едни женски ръкави, тавезани! И от Варош же на многу приложиха на ова първо именувано Болгарско училище, приложиха коя пари и коя платна. Колку желаят за матерно (майчино) и народно млеко, и майсторите непрестано (свееднно) туку работат на училището, и Господин Кърстан Нерозен со други от Кошица (им заборавих имената) многу се печелят за новото училище Болгарско именувано! Бог да им поможит! И младенецот що идет да се учит на Болгарско-то Цариградско училище се надеме въ неколку време да се приучит и да се вратит на Кошищкото училище со харна наука колку за тая махала сега за сега."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Струга през 1810 година Димитър Христов Миладинов е български възрожденец, изявен патриот, фолклорист, педагог, борец за национална независимост. Преподава български език , старогръцки и новогръцки език, латински, философия, математика. Сътрудничи с дописки на "Цариградски вестник", събира помощи из македонските села за българския храм "Свети Стефан" в Цариград. Издава заедно с брат си Константин Миладинов сборника с български народни песни от Македония, Панагюрско и Софийско - "Български народни песни" . Наклеветен за руски агент и бунтар от гръцкия владика в Охрид Милетий, е арестуван в Струга и изпратен в Цариград. Умира на 52 години, четири дни след брат си, в затвор в Цариград на 11.01.1862 г., вероятно от тиф. Има съмнения, че двамата с брат му са отровени от гръцки духовници.
Негова дъщеря е прочутата българска просветна деятелка Царевна Миладинова-Алексиева


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1722 пъти.