Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Разходи - давани в брой; Списъци на чети ", 1902 година
Гоце Делчев от Кукуш, Егейска Македония - "Разходи - давани в брой; Списъци на чети ", 1902 година


Увеличи
Описание

Удостоверение и информация от Гоце Делчев за получени и изразходвани суми за закупуване на оръжие, оказване на парична помощ на четници, затворници и др. Фотокопие.
"На другаря ми Яне - 6 т. лири
На Савата и другаритѣ му - 12т. лири"
На Маринъ Гйоргиевъ за исплащание дълга въ Кюстендилъ - 20 т. лири
На Туше Д Ивановъ - 54 т. лири
На Д. Стефановъ - 63 т. лири
На П. Яворовъ - 4 т. лири
На Михаилъ Герджиковъ - 2 т. лири
На Върбанъ Килифарски - 2 т. лири
Кръсто Гйоргиевъ Аргиръ Ман-евъ - 1 т. лира
Диме Стояновъ - 2 т. лири
Хр. Чернопѣевъ - 12 т. лири 30 сребр. лева
Трайче Христовъ - 12 т. лири
Трайче Христовъ - 10 т. лири
Марко Лазовъ - 5 т. лири
Аце Коневъ за храна
на Хр. Оклевъ и Спировъ - 30 сребр. лева
К. Велчевъ за квартира на същия - 40 сребр. лева
На дебранитѣ Павле Гавриловъ и другаритѣ му за приб. въ Дебъръ - 30 наполеони; 160 сребр. лева
Якимъ Балевъ - 61 сребр. лева
Митрошиновъ за револ. - 496 сребр. лева;
Кръстовска чета: I-ва София - Кръсто Асеновъ (Сливенъ); Стефанъ Мандаловъ (Стояково); Петъръ Китановъ (Лешко); Михайлъ Даевъ (Балчикъ); Димо Люляновъ (Кукушъ); Трайко Димовъ (Конско-Гевг.); Ставре Серафимовъ (Охридъ); Иванъ Ангеловъ (Саса, Кочанско); Мицо Марков (Богданци); Петъръ Темелковъ (Кавадарци); Ламбро Дойновъ...


Източник: Оригинален източник на документа - Държавна агенция "Архиви"

Автор: Гоце Делчев (1872-1903) е един от най-изтъкнатите български революционери, водач и идеолог на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Национален герой в България и Република Македония.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1486 пъти.