Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Дебърски глас", периодично списание, бр. 6, София, 1943 година
Дебърско благотворително братство - "Дебърски глас", периодично списание, бр. 6, София, 1943 година


Увеличи
Описание

През ноември 1943 г. Дебърското благотворително братство издава шестия брой на списание "Дебърски гласъ" в София, посветен на кончината на цар Борис III.
"Нека да пребѫде паметьта на Великия покойникъ Царь Борисъ III - Обединитель, който се пресели въ вѣчностьта на 28 августъ, сѫбота, 1943 година въ 16 часа и 22 минути, като сѫщото време постѫпва на престола Неговия синъ, Престолонаследника, подъ името: Негово Величество Симеонъ II, Царь на Българитѣ.
Царь Борисъ е мъртавъ. -
Да живѣе Царь Симеонъ!
Да живѣе България!
Да живѣе българския народъ!
Следъ словото на г. Стаматовъ, настоятелството единодушно реши:
1. Да издаде книжка 6-та отъ периодичното списание "Д. Гласъ" и сѫщото да се посвети на Великия Покойникъ - Н. В. Борисъ III, Царь на българитѣ.
2. Братствената организация отпуща отъ скромната си каса петь хиляди лв. за бедни братствени членове, която сума да се раздаде по приготвенъ списъкъ на деньтъ на четиридесетницата отъ смъртьта на Великия Покойникъ."
"Съдържание:"
1. Борис III - Царь-Обединитель (портретъ).
2. Н.В. Симеон II - Царь на Българитѣ (портретъ).
3. Еднички българи, които плакаха, но не се поклониха.
4. Траурното заседание на Братството.
5. Янко Тасевъ Гьоревъ.
6. Патронниятъ праздникъ на Братството (Св. Духъ) 1943 г.
7. Помен за Христина Христова Атанасова.
8. Дебранинътъ-майсторъ е първиятъ народенъ будитель.
9. Сѣнки надъ Дринъ (Стихотворение).
10. Поменъ за Евстатий А. Чальовски.
11. Скѫпи жертви.
12. 31 година отъ бойното минало на I-ва Дебърска дружина отъ Македоно-Одринското опълчение.
13. Животъ на Братството."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Дебърското благотворително братство е наследник на Дебърската просветителна дружба, създадена от емигранти от Дебърско в София в края на XIX век. Братството съществува до 1950 г., когато е разтурено от комунистическата власт. Дебърското благотворително братство се е намирало на пл.."Св. Неделя" 3 в София.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1613 пъти.