Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Календарче Св. Кирил и Методий за високосната 1884 г.", Солун, 1883 година
Коне Самарджиев от Прилеп, Вардарска Македония - "Календарче Св. Кирил и Методий за високосната 1884 г.", Солун, 1883 година


Увеличи
Описание

Коне Самарджиев отваря своята българска книжарница в Солун на 1 септември 1883г. под името "К.Г. Самарджиев и Сие Солун и Прилеп" и през следващата година започва да издава календарчето "Св.Кирил и Методий", което достига до тираж от 8000 бройки и излиза в продължение на 29 години.
"Драги Съотечественници! Календарчето "Св. Кириллъ и Методий", което за първъ пѫть се явява тая година прѣдъ очитѣ на своитѣ читатели, като ви поздравлява съ настѫпающата 1884 година, желае ви ново щастие, нови надежди, новъ спокоенъ животъ и кукя пълна съ имотъ. При тия благословии умѣстно е да припомнимъ народната ни пословица, която гласи, че "лозето не ще молитва, а мотика". Человѣкъ е щастливъ само въ трудътъ и ний трѣбва да помнимъ това всѣкий пѫть, особенно въ общественнитѣ ни работи; за това всѣкий Българинъ, младъ и старъ, ученъ и неученъ, трѣбва, длъжен е да стане съучастникъ въ развитието на народътъ ни....
Впрочемъ, длъжни сме да се признайми, че ний, македонскитѣ Българи подъ мѫдрото управление на Негово Императорско Величество Султанъ Абдулъ Хамидъ и Неговитѣ помощници, смѣло крачимъ по пѫтя на училищнийтъ ни успѣхъ; ний се сдобихми съ двѣ реални Гимназии - въ Солунъ и Битоля, съ нѣколко четверо-классни училища - мѫжски и дѣвически и съ много за първоначално образование училища. Като казвами това, обръщами вниманието на тия наши братия - Българе, които по злощастие сѫ забравили народностьта си и пращѫтъ за образование дѣцата си въ Цариградъ или католическитѣ училища. Това е жалко явление, но може да се исцѣри, стига само тия ни сънародници да се свѣстятъ по-скоро и да избѣгнѫтъ участьта, която ги очаква."


Източник: Оригинален източник на книгата - "Солун и българите" (www.solunbg.org) и НБКМ.

Автор: Константин (Коне) Георгиев Самарджиев (1854-1912, Солун) е виден български просветен деец, книжар, печатар и издател от град Прилеп. Отваря "Българска книжарница К. Г. Самарджиевъ и сие" в Солун, където отпечатва множество учебници за българските училища из Македония, революционни вестници и културно-просветни списания. През 1897 г. Самарджиев е сред основателите на Българското тайно революционно братство в Солун.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1563 пъти.