Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> 'Борбите на българите за черковно-училищни правдини в гр. Неврокоп", публикувано в сп. "Училищен преглед", кн. 7 и 8, год. XXV, София, 1926 година
Ангел Иванов от с. Мусомища, Неврокопско, Пиринска Македония - 'Борбите на българите за черковно-училищни правдини в гр. Неврокоп", публикувано в сп. "Училищен преглед", кн. 7 и 8, год. XXV, София, 1926 година


Увеличи
Описание

"До политѣ на възпѣваната Пирин-планина, туку подъ стръмнината на високата могила Ючдоурукъ (три върха), въ една зелениста падина, напоявана отъ малка и безъ никакво название рѣка, която се събира отъ утоцитѣ на Баба (забележителна висока мѣстность на Пиринъ) и се влива въ рѣката Мѣста (Кара-су), е разположенъ града Неврокопъ..."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Ангел Иванов (1840-1905) е български просветен деец, учител в Тешово, Клепушна, Неврокоп, Белица, Горна Джумая, Каракьой и др.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 896 пъти.