Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Новооткрити писма на Дамян Груев (из архивата на Никола Дейков; събрани от Коста Църнушанов)", София, 1986 година
Даме Груев от с. Смилево, Битолско, Вардарска Македония - "Новооткрити писма на Дамян Груев (из архивата на Никола Дейков; събрани от Коста Църнушанов)", София, 1986 година


Увеличи
Описание

"Както е известно, писани материали от ръката на големия син на Македония и на целокупния български народ - безсмъртния основоположник на Македонското освободително движение Дамян (Даме) Груев, са оскъдни. Досега беха известни около 38 негови писма до организационни дейци, в които само отчасти се чувствува пулсът на организационния живот в поробена Македония и съвсем малко - от личния духовен живот на апостола...
Това бе всичко досега.
През 1985 година, при една случайна среща с потомци на най-близкия приятел на Даме Груев и негов съученик - прилепчанеца Никола Дейков, узнах, че у тех се съхраняват 26 оригинални писма на големия революционер, отправени до Дейков, и две чернови копия от писма на самия Дейков до Груев, когато той е бил в затвора на Будрумкале, в Мала Азия... Само две писма от 26-те са отправени до други лица, макар и запазени в Дейковия архив. Всички тези писма и още материали са грижливо съхранявани повече от половин век от двете най-възрастни дъщери на Никола Дейков - образцовите учителки Райна (Ружа) и Олга Дейкови, софийски жителки..."
- Коста Църнушанов


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Дамян (Даме) Йованов Груев (1871-1906) е български национален герой, деец на българското национално-освободителното движение в Македония и Одринско, един от основателите и идеолозите на ВМОРО.
За повече информация за Даме Груев тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1870 пъти.