Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Български народни песни от Македония; Bulgarian folk songs from Macedonia", София, 1990 година
Коста Църнушанов от Прилеп, Вардарска Македония - "Български народни песни от Македония; Bulgarian folk songs from Macedonia", София, 1990 година


Увеличи
Описание

"Намирам, че е необходимо този път да разкажа нещо повече за историята на изданието - за причините и обстоятелствата, които наложиха неговото съставяне. Първоначалната цел далеч, не беше да бъде той обнародван, а само да съхрани възможно повече от българската песенна съкровищница в родния ми край Македония, над който през есента на 1918 година отново надвисваше опасност от чуждо иго. Българските училища бяха затворени, българската книга - унищожена или скрита в подземия и по тавани. Младежда бе подложена на денационализация, чрез училищата, книгата и другите културни средства. Само българското национално съзнание оставаше живо в младите души. И то започна да дири за себе си опора. Скритата българска книга бе отново извадена на бял свят и тайно разнасяна за прочит. Но това не беше достатъчно, а книгите при откриване бяха изложени на опасност и на всякакви нежелателни последици. Тогава оживя спасителният заветна безсмъртните братя Миладинови: "Отворете душите си за народната песен; с нея ние почнахме нашето народностно възраждане!". А тая песен беше край нас - жива, неуязвима, крилата, безсмъртна. Нея младежта в Македония най-първо противопостави на натрапваната чужда култура.
И започна събирането на най-хубавите песни - първо от родния кът, а след това от селата и от другите градове и околии. Песните се изучаваха на добре обмислени, организирани седенки и излети на младежта...
Особена роля започнаха да играят българските революционни песни, които дотогаваха се таяха в народните низини като подпочвени води: за Гоце Делчев, Йордан Пиперката, Димко Могилчето, Питу Гули, Васил Чекаларов, Тома Давидов, Параскев Цветков, Стефан Димитров, Леонид Янков, Гьорги Ацев, битката на "Ножот", въстанието в Крушево и Смилево и пр. Оживяха образите на старите войводи, за които още живите възрастни революционни дейци разказваха като техни съратници или очевидци на събитията...
Така през 1924 година се постави началото на сборника, който оттогава взе все повече да расте, да се превръща по-сетне в постоянно хранилище на песни и мелодии от все нови и нови извори и да стане един вид огледало на душата на българина от Македония..."

Съдържа песни изпяти от революционерите и обществениците: Алексо Стефанов Демирхисарски, Аргир Манасиев, Коста Ципушев, Никола Киров - Майски, Ангел Узунов, Христо Шалдев, Тръпко Василев, Кочо Молеров, Милан Гюрлукот, Наумче Йосифов, Роза Койзеклиева, Васил Шанов, Васил Сеизов, Георги Чуранов и много др.


Източник: Книгата е предоставена от М. Ризински

Автор: Роденият в Прилеп Коста Георгиев Църнушанов (1903-1996, София) е общественик, деец на ВМРО, историк, публицист, фолклорист и един от основателите на ММТРО, младежката организация на ВМРО.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2943 пъти.