Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Анкетната комисия в Щип", публикувано във в. "Мир", брой 3430, София, 1911 година
Димитър Влахов от Кукуш, Егейска Македония - "Анкетната комисия в Щип", публикувано във в. "Мир", брой 3430, София, 1911 година


Увеличи
Описание

"Знаятъ читателитѣ ни, че тая анкета се прѣдприе по инициативата на българскитѣ депутати въ турския парламентъ г. г. Влаховъ, Далчевъ и Павловъ. Българската телеграфна агенция съобщи ревизията, която е направилъ г. Павловъ. Въ в. "Jeune turce" намираме заявленията на г. Влаховъ, които повече прѣдставляватъ интересъ.
"Комисията, казалъ г. Влаховъ стоя въ Щипъ три дни. Резултата отъ нейната анкета е, че бомбата е избухнала подъ стълбата на една малка джамия въ врѣме, когато не е имало въ нея богомолци. Отъ нейното избухване е убитъ кантарджията, който стоялъ билоз до стълбата на пазара...Споредъ слѣдствието изминали сѫ се десетина минути слѣдъ избухването на бомбата и тогазъ се чулъ викътъ: удряйте, това е единъ български селенинъ! Слѣдъ това се започнало удрянето. Било е една цѣла драма, която траяла по-вече отъ половинъ часъ. Има 17 души убити и около 400 души ранени, всички българи.... Българитѣ не сѫ отвърнали на нападението. Тѣ всички сѫ ранени изотзадъ и технитѣ рани се дължатъ на револверни куршуми и на сопи. Чиновницитѣ сѫ компрометирани - едни за участието имъ въ движението, а други за неизпълнение на дълга си. Впечатлението на комисията е, че мѣстните власти сѫ могли да прѣдварятъ тия дѣйствия.
Комисията заявява, че е абсолютно невѣрна новината, дадена отъ единъ солунски вѣстникъ и прѣпечатана отъ нѣкои гръцки и арменски вѣстници въ Цариградъ, че евреитѣ сѫ участвували въ аферата. Напротивъ, едно голѣмо число евреи сѫ дали прибѣжище на гоненитѣ българи. На комисията се прѣдстави единъ списъкъ на 121 българи прибрани отъ евреитѣ. Имамо е само 4-5 евреи, отдавна изпѫдени отъ общината, които сѫ компрометирани въ тая работа.
Нѣколко турски сѣмейства сѫ дали тъй сѫщо прибѣжище на българитѣ. Сега търговското движение въ Щипъ е съвършено спрѣно..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Димитър Влахов (1878-1953) е родом от Кукуш; учител в Солунската българска мъжка гимназия; деец на ВМОРО; заедно с Георги Мончев ръководи Солунския комитет. Като един от ръководителите на Серската група през 1908 година е избран за депутат от Солун от Народната федеративна партия (българска секция). През годините политическите му пристрастия варират. Активист е на БРСДП, ВМОРО, НФП, ОСП, ВМРО, ВМРО (об.), БКП, Коминтерна и ЮКП. През 30-те години на XX век става идеолог на Македонизма. Брат е на революционера Христо Влахов и племенник на Христо Станишев.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1013 пъти.