Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Трите Дела: Прага-Таборъ – Виена – Милано (страници от борбата на Македония)", София, 1927 година
Вътрешна македонска революционна организация - "Трите Дела: Прага-Таборъ – Виена – Милано (страници от борбата на Македония)", София, 1927 година


Увеличи
Описание

"(По стенограми, отчети, коментарии на вестницитѣ и документи на Вѫтрешната Македонска Революционна Организация)"
"Тритѣ дѣла, които се описватъ въ тая книга, сѫ три скръбни момента отъ македонската борба следъ Европейската война, когато Вѫтрешната Македонска Революционна Организация (В М Р О) въ дейностьта си срещу днешното робство бѣше заставена да отдѣля усилия и за да прекрати предателството било на свои измѣнници, било на други отговорни лица, които съ прѫстъпническо заслѣпение бѣха се поставили въ услуга на поробителитѣ на Македония."
"Само враговетѣ на Македония и нѣколцина продажници оспорватъ днесъ величието на тая личность. Знае се какъвъ култъ къмъ паметьта на Тодоръ Александровъ се създаде въ Македония, въ сърцата на всичкитѣ й жители. Почувствувано отъ всички, неговото значение може би най-добре бѣше изразено отъ покойния Никола Милевъ, когото сѫщо не пощади куршумътъ на Третия интернационалъ. Следъ известието за убийството на Александровъ, даровитиятъ български ученъ и общественикъ писа:
Извършено е едно отъ великитѣ престѫпления въ българската история. Тодоръ Александровъ е убитъ. Единъ голѣмъ човѣкъ на нашето племе и на нашето време си отиде, последванъ отъ скръбьта и сълзитѣ на цѣлъ народъ. Защото цѣлиятъ му животъ бѣ една непрекѫсната и фанатична служба на единъ народенъ идеалъ.
Народътъ въ Македония, емиграцията македонска тукъ въ България и далеко отвѫдъ океана, пъкъ и цѣлиятъ български народъ не жалятъ само за трагичния край и за загубата на Тодоръ Александровъ, легендарния вождъ на македонското революционно движение...
Историята сама ще прецени напълно личностьта и ролята на тоя човѣкъ. Но фактътъ, че той още при живота си триумфално влѣзе въ областьта на легендата, показва, колко е голѣмо неговото мѣсто въ живота на съвременницитѣ му."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Вътрешната Македонска Революционна Организация (ВМРО) е най-мощната и значима национално-освободителна организация на българите в Македония , пряк наследник на организацията на македонските и тракийски българи ВМОРО (Вътрешна македоно-одринска революционна организация) .

Историята на ВМРО разказана от нейния последен лидер – Иван Михайлов;


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1767 пъти.