Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Нашата национална политика", публикувано във в. "Народна Воля", брой 3 и 4, Солун, 1909 година
Вестник "Народна Воля" (Орган на Българската народна федеративна партия) - "Нашата национална политика", публикувано във в. "Народна Воля", брой 3 и 4, Солун, 1909 година


Увеличи
Описание

"Нашитѣ патентовани "патриоти" винаги сѫ се прѣдставлявали като призвани отъ провидението месии, чиято главна задача въ живота била грижата за интереситѣ на "българщината". Отъ "обичьта къмъ "българщината" тѣ създадоха единъ особенъ занаятъ, и то доста доходенъ, извѣстенъ подъ името "патриотстване". Съ този занаятъ подъ редъ и въ едни и сѫщо врѣме сѫ се занимавали мнозина "родолюбци" и "отечестволюбци, въ лицето на отдѣлни личности и цѣли корпорации. Такива бѣха "върховиститѣ", "илинденцитѣ", и сега прѣдставителитѣ на българскитѣ "патриотически клубове"...
Разбира се, че противъ чистото чувство на обичъ къмъ своя народъ и родина ние нищо не можемъ възрази. Напротивъ това чувство, тази любовъ може само да се уважава. Ние сме противъ търговията, противъ мръсната търговия, която се е правила и прави съ чувствата на отоманскитѣ българи отъ наши и чужди гости. Противни сме така сѫщо и на онѣзи пакостни пѫтища, които патентованитѣ патриоти сочатъ на българския елементъ въ благородното му стрѣмление къмъ равноправие и единство. А знае се какво най-силното орѫжие на българскитѣ патриоти противъ насъ е аргумента, че ние сме противници или по-точно — прѣдатели на българскитѣ национални интереси. Да видимъ, прочее, кой по-правилно схваща тѣзи интереси и кой дава по-вѣрни и по-сигурни срѣдства за тѣхната защита...
...Но ако това е така, то пита се, отъ кѫдѣ черпатъ аргументи нашитѣ противници отъ патриотическия орденъ, за да могатъ да достигатъ до прѣстѫпната нахалность да ни наричатъ прѣдатели на "българщината", когато интереситѣ на тази българщина сѫ били винаги близки до сърцето ни?
Първиятъ аргументъ на нашитѣ противници сигурно произтича отъ факта, че приемаме какво интереситѣ на българитѣ не сѫ и не могатъ да бѫдатъ въ противорѣчие съ интереситѣ на другитѣ нации и че "националнитѣ привилегии" не сѫ целебната билка на националнитѣ разни. Ние сме противъ привилегиитѣ, защото сме, както вече казахме на нѣколко пѫти, за пълното национално равноправие. А знайно е, че тамъ кѫдето има равноправие и дума не може да става за привилегии. И именно българитѣ като една отъ слабитѣ нации, иматъ най-голѣма изгода отъ този принципъ, тъй като, ако почнатъ да се запазватъ досегашнитѣ или раздаватъ нови привилегии, то нѣма да бѫдатъ тѣ, които ще взематъ най-голѣмия пай отъ тѣзи "привилегии". По слабитѣ нации, както и слабитѣ класи могатъ да получатъ своитѣ права, само когато тѣзи права бѫдатъ общи за всички нации и класи.
Патентованитѣ български патриоти сѫ за "привилегиитѣ". Мѫчно имъ става, обаче, когато по-силнитѣ нации запазватъ тѣзи привилегии за себе си...
...Другиятъ аргументъ противъ насъ, изтъкванъ съ демонско злорадство, се състои въ това че ние сме били противъ обединението на българския елементъ.
Кой е противъ обединението, ние или продажнитѣ български патриоти..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: "Народна воля" е български седмичен вестник, орган на Народната федеративна партия (българска секция), излизал от началото на 1909 до юни 1910 г. в Солун, Османската империя. Печата се в Солун от Йордан П. Ярцев. Редактори са му Ангел Томов и Димитър Влахов. Вестникът защитава вижданията на лявото крило на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Вестникът се появява след сливането на вестниците „Конституционна заря“, издаван от Яне Сандански, и „Единство“ на Христо Чернопеев през януари 1909 г. по общото съгласие на двете редакции и на Централната група на Народната партия в Солун. Излиза всека събота. Редактор е Ангел Томов, а от II 6 - отговорник и редактор е Димитър Влахов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 625 пъти.