Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Българи и гърци в Македония", публикувано във в. "Народна воля", брой 6, Солун, 1909 година
Вестник "Народна Воля" (Орган на Българската народна федеративна партия) - "Българи и гърци в Македония", публикувано във в. "Народна воля", брой 6, Солун, 1909 година


Увеличи
Описание

"...Естествено бѣше щото кръстосването на враждебнитѣ една на друга аспирации на балканскитѣ държавици въ Македония да се изрази въ остра междуособна борба между различнитѣ населяющи тая провинция народности и главно между гърци и българи, още повече, че нито еднитѣ нито другитѣ нѣматъ въ тази область значително числено и економическо надмощие.
Непримиримитѣ националистически тежнения между гърци и българи въ Македония дойдоха просто да засилятъ исторически създадената враждебность между тѣхъ, както и търканията, създадени на економическа почва отъ разширението на българската търговия за смѣтка на гръцката въ по-голѣмитѣ градове, кѫдѣто въ повечето случаи послѣдната има господствующе положения, а така сѫщо и антагонизма между града и селото.
Борбата между гърци и българи взе такива размѣри, щото можа да измѣсти на заденъ планъ освободителната борба противъ турския монархизмъ.
Но не само отъ интереситѣ на гръцкото и българско население въ империята е нуждно тѣхното сближение, нуждно е то така сѫщо и отъ общонационалнитѣ гръцки и български интереси и тия на всички народи на Ориента. Само въ сближаването на тия народи е тѣхното бѫдеще и тѣхното величие, сближаване, което трѣбва да се завърши съ една федерация на държавитѣ на Ориента...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: "Народна воля" е български седмичен вестник, орган на Народната федеративна партия (българска секция), излизал от началото на 1909 до юни 1910 г. в Солун, Османската империя. Печата се в Солун от Йордан П. Ярцев. Редактори са му Ангел Томов и Димитър Влахов. Вестникът защитава вижданията на лявото крило на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Вестникът се появява след сливането на вестниците „Конституционна заря“, издаван от Яне Сандански, и „Единство“ на Христо Чернопеев през януари 1909 г. по общото съгласие на двете редакции и на Централната група на Народната партия в Солун. Излиза всека събота. Редактор е Ангел Томов, а от II 6 - отговорник и редактор е Димитър Влахов.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 777 пъти.