Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Освободителните борби на Македония; Том Втори: След Илинденското въстание", София, 1943 година
Христо Силянов из Охридско, Вардарска Македония - "Освободителните борби на Македония; Том Втори: След Илинденското въстание", София, 1943 година


Увеличи
Описание

"Посвещава се на всички покойници и живи, знайни и незнайни труженици и борци, които подготвиха и сътвориха Илинденската епопея"

...Това бѣ последното творение на известния на българското общество Христо Силяновъ, който тъкмо въ своитѣ умствени сили и продуктивность напустна Божия свѣтъ. Въ битностьта си на деенъ членъ на революционната организация, съ пушка на рамо на нѣколко пѫти той бѣ кръстосалъ поробената земя и въ поетичната му душа бѣха откликнали копнежитѣ и въжделенията на борящия се за свободата си робъ.
Илинденската организация е щастлиива, че може да представи този пѫть и II томъ на това крупно творение на своя бивши членъ Хр. Силяновъ, убедена че той ще получи правдива оценка.
Познавайки освободителното движение на Македония въ всичкитѣ му потънкости, взималъ дейно участие презъ цѣлото протежение на борбитѣ било като възстаникъ-революционеръ, било като деенъ участникъ въ цѣлия развой и борбитѣ всрѣдъ самата революционна организация, вѫтре въ поробената страна и вънъ отъ нея, надаренъ съ перо Боговдъхновено и съ способностьта да използува широкитѣ си познанства съ дейцитѣ и съ архивитѣ на разнитѣ министерства въ България и чужбина, Хр. Силяновъ даде най-изчерпателни сведения за великото дѣло, което българинътъ подъ робство извърши за своето освобождение.
Изплелъ съ подвизитѣ си и съ кръвьта си великата илинденска епопея, която го прослави въ цѣлия свѣтъ, следъ жестокото потушаване на възстанието българинътъ въ Македония бѣ подвъргнатъ на нечувани по своята жестокость гонения. Отъ 1904 год. насетне сърби и гърци въ съюзъ съ турци съ всичкитѣ свои сили се нахвърлятъ върху възстаналия робъ съ намѣрение да го сломятъ окончателно, да го повалятъ мъртавъ на земята и върху гроба му да заиграятъ своето юдино хоро.
Вѣрата, възторгътъ и самопожертвувателностьта, обаче създадоха от македонския българинъ гранитната скала, която устоя на всичкитѣ изпитания и о която се разбиха всичкитѣ напъни идващи отъ северъ и отъ югъ ии българскиятъ духъ се наложи и устоя до край въпрѣки всичкитѣ изпитания и жертви: Илинденскиятъ подвигъ е не само най-висшата проява на борческото напрежение въ Македония - той е изкупителна дань на вѣчния стремежъ на българина къмъ свобода, проявяванъ презъ всѣки 3-4 десетилѣтия презъ периода на робството му изъ разнитѣ краища на поробената страна..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Христо Иванов Силянов е български революционер, поет, историк и мемоарист, деец на ВМОРО, като документира дейността й в продължение на дълги години. Роден е в Цариград през 1880 година в семейството на Иван Силянов от Охрид. Учи в Солунската българска мъжка гимназия, Битолската българска гимназия, Софийския университет. Работи като учител в българските училища в Прилеп и Лерин. Участва в Илинденско-Преображенското въстание като заместник-войвода, като в края на въстанието охранява бягащите към България бежанци. През 1905 година е един от инициаторите за образуването на Съюза на българските журналисти в София. По време на Балканските войни е войвода на партизанска чета в Македоно-одринското опълчение на Българската армия. След войните се установява в София, където развива журналистическа и публицистична дейност - сътрудничи на голям брой печатни издания, влиза в Демократическия сговор, става член-учредител на Македонския научен институт в София. Христо Силянов е дългогодишен член на ВМОРО (допълнителен член на Задграничното представителство на ВМОРО) като в множество свои книги описва дейността на организацията и вдигнатото от нея Илинденско-Преображенското въстание.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 2501 пъти.