Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "5 Писма от Петър Сарафов до Стефан Веркович (1865-1881)", публикувано в "Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович", София, 1969 година
Петър Сарафов от с. Гайтаниново, Неврокопско, Пиринска Македония - "5 Писма от Петър Сарафов до Стефан Веркович (1865-1881)", публикувано в "Документи за Българското възраждане от архива на Стефан И. Веркович", София, 1969 година


Увеличи
Описание

"Любезний ми приятелю!
поздравлявамъ Ви сърдечно.
Съ радость Ви извѣстявамъ, че по заповѣдъ на негово блаженство дойдохъ да отворiѫ тукашно българско училище и параклисъ, нъ за жалость щомъ са опитахъ миналий понедѣлникъ да го отворiѫ мѣстната власть по желанието на тукашния гърцки владика запрѣти ми и ми заповѣда да си отида на отечеството...
Г-не Верковичь! Вий сте живѣли више отъ 30 години тука въ Сѣръ и най-добрѣ знаете целитѣ и българоубийственитѣ намѣрения на тукашнитѣ гърци, които знаете, иматъ рѣдовенъ Силлогосъ, който ся располага съ единъ капиталъ више отъ 2 хил лири турски и ся труди за погърчванието на цела Источна Македония; много добрѣ би било, ако обърнехте внимание на нѣкое благодѣтелно дружество върху туй славеноубийствено намѣрение на туй отъ една шепа племя и го убѣдяхте да отстѫпи една достаточна помощь за отваряне на двѣ четверокласни училища, едно мѫжко и друго женско...

Г-не Веркович!
Прочетохъ и писмото Ви, чрѣзъ което искате описанието на Хрупишката кааза...
Хрупища, столицата на тезоименна нахия, е градецъ, състоящъ отъ 1000 кѫщи - 100-на турско-арнаутски, 500 влашки и 400 български.
Госново с. българско
Старичина българско
Лудуво българско
Долене българско
Сничане българско
Могила българско
Лубраде българско
Добринища българско
Папратско с. българо-помашко.
Забърдене българо-помашко.
Лѫка с. гърско
Изгибле с. българско
Граченъ с. българско
Сойчя българско
Семусе българско
Кирчища българско
Нестрамъ българско
Калища с. българско и помашко мѣшено.
Марковене българско и помашко мѣшено.
Пѣсякъ с. българско
Витанъ с. българско
Мирославица арнаутско-турско."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Петър Вълчов Сарафов (1842-1915; София) е български възрожденец и общественик. Учител в Сяр, Гайтаниново, Либяхово, Зърнево, Неврокоп, Дебрене и др. След Априлското въстание е арестуван от османските власти, а през 1880 г. открива отново българското училище в Сяр. Петър Сарафов е един от първите трима български учители, които получават учителска правоспособност от турските власти в Солун и архимандрит Методий Кусевич го назначава за екзархийски инспектор на всички български училища в Източна Македония. През 1885 г. е арестуван в Сяр заедно с архимандрит Харитон Карпузов и изпратен на заточение в Мала Азия, откъдето успява да избяга през 1887 г. Петър Сарафов е баща на видния революционер и войвода Борис Сарафов и на големия български актьор Кръсто Сарафов.
За повече информация за Петър Сарафов тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 716 пъти.