Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Кратка биография на Св. Йоан Кукузел или скромен принос за Изучаванието Историята на Българския народен напев", София, 1893 година
Петър Сарафов от с. Гайтаниново, Неврокопско, Пиринска Македония - "Кратка биография на Св. Йоан Кукузел или скромен принос за Изучаванието Историята на Българския народен напев", София, 1893 година


Увеличи
Описание

През 1893 г. Петър Сарафов издава първата кратка биография на Св. Йоан Кукузел на български език. "Читающата българска публика, особенно онази част от нея, която е запозната по-отблизо с гръцкия език, безсъмненно знае, че богатата гърцка литература дължи своето обширно развитие не само на родом Гърци, но и на много, от други народности происхождащи гениални мъже... От всичките народи обаче които са дали храна на гръцката писменност, Българския народ е, който най-вече и в стари времена е жъртвувал, пък и днес още следва да жъртвува в полза на Еллинизма много свои синове...Без да се впущам тук в споменуванието многобройните имена на онези наши сънародници, които са разработили подарения тем от природата талант в полза на Еллинизма, с настоящата беседа аз ще се задоволя да запозная читателите само с един наш знаменит прадед Македонски Българин: Именно Великий Майстор на Мусикийското искуство, Йоана Кукузела от гр. Драч, на първа Иустинина, който подир Йоана Мансура из гр. Дамаск е първия преобразовател на восточното православно Църковно пение...."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Петър Вълчов Сарафов (1842-1915; София) е български възрожденец и общественик. Учител в Сяр, Гайтаниново, Либяхово, Зърнево, Неврокоп, Дебрене и др. След Априлското въстание е арестуван от османските власти, а през 1880 г. открива отново българското училище в Сяр. Петър Сарафов е един от първите трима български учители, които получават учителска правоспособност от турските власти в Солун и архимандрит Методий Кусевич го назначава за екзархийски инспектор на всички български училища в Източна Македония. През 1885 г. е арестуван в Сяр заедно с архимандрит Харитон Карпузов и изпратен на заточение в Мала Азия, откъдето успява да избяга през 1887 г. Петър Сарафов е баща на видния революционер и войвода Борис Сарафов и на големия български актьор Кръсто Сарафов.
За повече информация за Петър Сарафов тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3206 пъти.