Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Дългът на Македонската Интелигенция", публикувано във в. "Независима Македония", брой 162, София, 1926 година
Владимир Руменов от Крушево, Вардарска Македония - "Дългът на Македонската Интелигенция", публикувано във в. "Независима Македония", брой 162, София, 1926 година


Увеличи
Описание

"...На тая част от нашата интелигенция уместно е сега пред дена на Македония да се каже, че нема грамотен или просветен човек, който да отрече какво интелигенцията на един народ – това е умствения капитал на същия и че на тоя капитал, или с други думи на дейността на интелигенцията се дължи добруването и свободите на един народ. А като е така требвало би и сега и всекога всеки съзнателен македонски българин да запита и запитва всеки интелигентен от споменатата по-горе категория – съотечественико, задавали ли сте си въпроса – на какво се дължи вашата интелигентност, вашето сегашно състояние и вашето положение, което заемате сега в обществото?...
и да му се припомни:
Че родителите му, бидейки под турско робство, ръководени от национално чувство се харчили пари за неговото основно, средно или даже висше образование, че те, неговите родители, подбуждени от същите чувства, освен парите що се харчили за неговите дрехи, за неговото прехранвене в продължение на ред години, за неговите учебници, моливи, пера, тетрадки и разни помагала и книги, се харчили още много и много пари, спечелени с тежък труд, за да създадат училища и черкви в нашата Родина...
А от всичко това не следвали, че вашата интелигентност, вашето състояние и положение в обществото се дължи на труда на бащите, родителите ни, на труда на съзнателния македонец...?
Безспорно е, че вашата интелигентност се дължи и на това, че природата ви е надарила с жив ум и силна любознателност, но не требва да се забравя, че тези ваши дарби и качества щеха да останат мъртви, вие щехте да останете прост, неук и немаше да сте това, що сте сега, ако вие живеехте в една среда, в едно общество без плеяда от хора с национално съзнание и обществено чувство, без българска книга, без българска черква, без революционните борби за свобода. А черквите, училищата, учените, образованите хора, списанията, умните книги, от които вие сте се ползували – всичко това струва пари, а те, парите, не се нищо друго освен работни дни, освен тежък и уморителен труд на по-простите от нас бащи, роднини и сънародници...
Вие принадлежите на нашето поробено и бежанско население, което е жертвувало мило и драго за народното дело, за вашите знания и не мислите ли, че тия ваши знания и умение в живота ги използувате само за свое лично добруване, не съзнавате ли, че сте несъстоятелен длъжник и злоумишлен банкрута, че постъпвате безчестно...
Народи и държави се изчезвали главно по три съществени причини – поради физическо, морално и национално израждане...
Когато един народ, една държава има голем брой "интелигенти", които гледат по всевъзможни начини да използуват своето официално и обществено положение, своите познания и ученост само за своя лична полза и когато болшинството интелигенция в един народ е лишена от морал и социално чувство, в него вирее пагубната демагогия, разцеплението на народните сили и междуособни борби, които водят неминуемо към икономическо и политическо робство..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Д-р Владимир Руменов (1870-1939, София), роден като Наум Мушевски в Крушево, е български военен лекар (о.з. генерал от Българската армия), политик, общественик и революционер, деец на ВМОРО. Член е на Централното бюро на Съюза на българските конституционни клубове и депутат от Македонската парламентарна група в XXI-то и XXII-то Обикновено Народно събрание. Д-р Владимир Руменов е член учредител на Македонския научен институт в София; председател е на Върховния медицински съвет и участва в създаването на Медицинския факултет на Софийския университет.
За повече информация за д-р Владимир Руменов тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 813 пъти.