Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Зограф, българска обител на Св. Гора", - публикувано в "Цареградски вестник", Цариград, 23 май 1853 година
Константин Петкович от Башино село, Велешко, Вардарска Македония - "Зограф, българска обител на Св. Гора", - публикувано в "Цареградски вестник", Цариград, 23 май 1853 година


Увеличи
Описание

Според Йордан Иванов Константин Петкович е първият български филолог, който работи научно със славянските ръкописи в Свята гора през 1852 г. и печата своя труд в изданията на Руската академия на науките. Заради войната на Турция с Черна гора Петкович не може да се прибере в България и остава по-дълго в Цариград. По време на престоя си там той публикува "Зограф, българска обител на Св.Гора" в "Цариградски вестник".

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Константин Петкович (1824-1898) е български възрожденски деец, публицист, поет и руски дипломат. Брат на Андрей и Димитър Петкович. Учи в Ришельовския лицей (1847-1852) в Одеса. Завършва славянска филология в Петербургския университет. Постъпва на работa в руското Министерство на външните работи. През 1852 г. проучва славянските ръкописи в Светогорските манастири и се запознава с Натанаил Охридски. Успява да издейства от руското Министерство на просветата 1768 учебници за българските училища. По време на пътуванията си с научна цел из Европа се запознава с В. Ханка, П.Шафарик и други слависти. Временен дописник на "Цариградски вестник" и "Журнал мин. нар. просвещения". Руски консул в Рагуза (Дубровник).
Автор на едно от първите български революционни стихотворения - "Български воин", публикувано от П. Безсонов в "Бълг.песни от сборниците на Ю.И. Венелин, Н.Д.Катранов и други българи" (1855). Превежда и пише редица книги и речници. Автор на "Зограф, българска обител на Свята гора" (1853). Оставя в ръкопис на руски език "Сватбените обичаи на македонските българи", (1850).
За повече информация за Константин Петкович тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 3083 пъти.