Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Договорите за мир", публикувано във в-к "Македонска трибуна", год. 4, бр. 203, Индианаполис, САЩ, 1 януари 1931 година
Йордан Чкатров от Прилеп, Вардарска Македония - "Договорите за мир", публикувано във в-к "Македонска трибуна", год. 4, бр. 203, Индианаполис, САЩ, 1 януари 1931 година


Увеличи
Описание

Видният деец на МПО и ВМРО Йордан Чкатров от Прилеп със статия за несправедливите договори, станали основа на Европейския "мир" след Първата светска война.
Свѣтовната война донесе най-неочакваното разрѣшение на прочутиятъ близко-източенъ въпросъ: България биде раздѣлена отъ милиони българи, окастрена отъ свои територии, заградена отъ обрѫча на озлобени съсѣди, откѫсната отъ морето и лишена отъ своя армия. Черна гора биде заличена отъ свѣтовната карта, Албания сѫществува като васална държава. Хърватско и Словения сѫ подъ знака на една жестока борба за своето себезапазване, а единственитѣ облагодетелствани държави - Сърбия и Гърция, специялно първата, стоятъ изправени прѣдъ страшни свѣтовни проблѣми, разкѫсани отъ вѫтрешни борби и противорѣчия и готови, въ желанието имъ да запазятъ съ сила чуждитѣ богатства и територии, да хвърлятъ искрата на нови безумия и на нови опустошения за всички народи. Въ тази Европа трагедията на нашето отечество може би е най-голѣма. Но разкѫсана и онеправдана Македония не е само символъ на извършената международна несправедливость, която се простира като черенъ облакъ и надъ други народи и области. Македония символизира и духа на съпротивата и всѣнародната борба срѣщу насилието съ единъ другъ порядъкъ на правда, миръ и благодѣнствие. Гаранция за това е непрѣкѫснатата борба на всички прогресивни и человѣколюбиви сили, които стоятъ настръхнали прѣдъ тежкото наслѣдство, оставено отъ договоритѣ за миръ. Тия договори ще трѣбва да рухнатъ, за да може човѣчеството да диша свободно и съ новъ устремъ да се насочи по пѫтя на прогреса и цивилизацията. Въ тази свѣтла редица на борци срѣщу международното насилие, което разпокѫса и похити нашата родина, македонското поробено население и македонската емиграция намиратъ своето историческо мѣсто. И когато тѣ се борятъ за свободата и независимостьта на своето отечество, македонцитѣ иматъ съзнанието, че съ това изпълняватъ сѫщо така, единъ дългъ къмъ по-висшитѣ интереси на останалитѣ балкански народи, както и къмъ мирното развитие на цѣла Европа.


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Прилеп Йордан Чкатров (1898-1945, Скопие) е български общественик и член на Вътрешната македонска революционна организация, Македонската младежка тайна революционна организация и Македонска патриотична организация. Осъден е на 15 години затвор от новата комунистическа македонистка власт в Югославия през 1945 г. В затвора Йордан Чкатров започва гладна стачка в знак на протест срещу убийството на брат му деецът на ММТРО и ВМРО Димитър Чкатров от югославските комунисти. Умира след 27 дена.
За повече информация за Йордан Чкатров тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 813 пъти.