Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Дневник (05.VII. – 30.VIII.1913)", Скопjе, 2008 година
Кръсте Мисирков от с. Постол, Ениджевардарско, Егейска Македония - "Дневник (05.VII. – 30.VIII.1913)", Скопjе, 2008 година


Увеличи
Описание

„ … Интересите на българския народ, ни принуждават нас, македонските българи, да молим Ваше Високопревъзходителство да се възползвате от готовността на Австрия, Италия и Англия и да преразгледат отново Букурещкия мирен договор съгласно интересите на Русия и в полза на славянското население на Македония.” Македонский болгарин К. Мисирков.”
"По едно щастливо стечение на обстоятелствата, в края на 2006 г. в един софийски антиквариат беше открит дневникът на Кръсте Мисирков. Той е озаглавил дневника си „Бележки за събитията на деня. Мемоари на К. П. Мисирков". На края на ръкописа отбелязва, че това са „Записки за България и руско-българските отношения". Дневникът се съхранява в Централния държавен архив в София . Дневникът е в отлично състояние и е написан върху 381 номерирани от Мисирков голямоформатни страници, гъсто изписани с мастило. Листата са подшити в 16 отделни коли, или тетрадки, както ги нарича Мисирков. Към тях са приложени 22 неномерирани страници, оригинални и копия от негови писма до руски министри и ръкописа на статията му „Престижът на Русия на Балканите". Дневникът е саморъчно писан от К. Мисирков на литературен руски език, докато живее в с. Климентово, Ахтирска околия, Харковска губерния със семейството си. За съществуването на този дневник се знаеше още от 1959 г., когато беше публикуван уводът към неговите „Спомени и впечатления", записвани от 8 до 17 август 1923 г. Същите са писани на ръка в тетрадка и са предадени от сина на К. Мисирков д-р Сергей Мисирков в Института за национална история в Скопие през 1956 г. На 8 август 1923 г. Мисирков разказва за срещата и разговора си с университетския професор Петко Стоянов, негов приятел от следването му в Санкт Петербург и с Николов от ВМРО. Дословно той пише: „Стана дума за моя дневник, воден от първия до последния ден (Букурещкия мир) на II балканска война в с. Климентово, Ахтирска околия, Харковска губерния (Русия), даден за съхранение при българския консул Б. П. Кисимов в Одеса, който напущайки консулството след преместване или освобождаване от длъжност, взел дневника ми със себе си и още в края на 1918 година ми съобщи, че дневникът ми се намира при него, но между това, сега [1923 г. - Бел. наша] ми каза че се е загубил."2 От тогава до 2006 г. дневникът беше в неизвестност. Антикварят, който ни го предаде също не можа да си спомни от кого го е получил преди повече от две години, предполагайки че „най-вероятно това са били негови наследници, изровили от някой таван ценния му ръкопис". Този новоткрит дневник на К. Мисирков е още един изключително ценен ръкопис от неговото все още ненапълно издирено и проучено творчество."


Източник: Оригинален източник на книгата - тук

Автор: Роденият в Ениджевардарското село Постол Кръстьо Петков Мисирков (1874-1926) е български публицист и ранен македонист. Заради една част от публикациите си, в които той изразява явни македонистки и просръбски възгледи, Мисирков е считан за национален герой в Р. Македония, където официалната доктрина е македонизма, за чийто основни идеолози се считат сръбските учени Новакович, Цвийч и Белич.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 4920 пъти.