Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Материяли по флората на Битолската околност", публикувано във "Периодическо списание на Българското книжовно дружество", книга 9 (LXIX), годишнина XX, София, 1908 година
Андон Димитров от с. Айватово, Солунско, Егейска Македония - "Материяли по флората на Битолската околност", публикувано във "Периодическо списание на Българското книжовно дружество", книга 9 (LXIX), годишнина XX, София, 1908 година


Увеличи
Описание

"Градъ Битоля лежи в политѣ на пл. Пелистеръ въ западната частъ на Пелагонинската равнина и на брѣговетѣ на малката рѣка Драгоръ. Пелистеръ прѣдставлява единъ грамаденъ планински купенъ (2532 м.), лежещъ между Пелагонийската равнина на изток и Прѣспанската котловина на западъ. Въ геологическо отношение той се състои отъ кристалични камъни, между които прѣобладаватъ гранитъ, гнайсъ и сиенитъ. Пелагонийската равнина (дълга около 60 км. и широка 20 км.) е заградена на изтокъ отъ Пелистеръ, Баба пл. и Неречка пл., на сѣверъ отъ Крушовска пл. и Бабуна пл.м на изтокъ отъ Селечка пл. и Нидже пл. и на югъ отъ низката Невѣска пл. По цѣлото й продължение отъ сѣверъ къмъ югъ тече р. Черна, която събира водитѣ си отъ планинитѣ на областьта Демиръ Хисаръ, а се втича отъ дѣсно на р. Вардаръ...
Моитѣ изучавания на флората въ Битолската околоность се отнасятъ къмъ периода 1902 - 1907 год. и сѫ резултатъ на учителствуването ми въ Битолската мѫжка гимназия прѣзъ това врѣме."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Андон Димитров Филахтечев (1867-1933) е изтъкнат български революционер, правист и просветен деец; един от основателите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 872 пъти.