Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Мемоар от македонците до Великите сили", публикувано в "Църковен вестник", брой 44, София, 1913 година
Андон Димитров от с. Айватово, Солунско, Егейска Македония - "Мемоар от македонците до Великите сили", публикувано в "Църковен вестник", брой 44, София, 1913 година


Увеличи
Описание

"Балканската освободителна война, прѣдизвикана главно отъ теглата и борбитѣ на Македония, не обезпечи очакваната политическа свобода на македонскитѣ българи. По всичко изглежда, че по-голѣмата часть отъ нашия народъ ще остане пакъ подъ чуждо владичество, очевидно по-опасно отъ турското. Ярко доказателство за това е фактътъ, че сѫ били изклани съ десетки хиляди, а до тоя часъ сѫ потърсили убѣжище и спасение въ България, не по-малко отъ 150,000 бѣжанци, цифра, която и въ най-лошитѣ моменти на турското управление не е била мислима. Не подлежи на споръ, че българитѣ, останали подъ Сърбия и Гърция, не биха имали условия за политическо и национално развитие. Първото нѣщо, къмъ което ще пристѫпятъ новитѣ поробители, е насилственото денационализиране на българитѣ, за което досегашниятъ сръбско-гръцки окупационенъ режимъ даде вече доста доказателства. Като се има прѣдъ видъ, каква борба сѫ водили македонскитѣ българи и какви огромни жертви сѫ дали въ защита на своята националность и за извоюване политическа свобода, не може да се допустне нито за мигъ, че тѣ ще се оставятъ споойно да бѫдатъ немилостиво посърбвани и погърчвани. Революциитѣ ще бѫдатъ неминуеми. Ето защо, въ интереса на мира на Балканитѣ и въ име на справедливостьта, необходимо е, Великитѣ сили, които досега сѫ взимали такова живо участие въ сѫдбата на македонското население, да му гарантиратъ условия за свободно национално и политическо развитие. Нѣма съмнѣние, че най-ефикасната мѣрка за достигане на това пакъ си остава създаването на една Автономна Македония, която би гарантирала правата и на всички други националности и за която отъ 20 години насамъ македонското население ратува и ще ратува и въ бѫдеще. Подписани: Г. Баждаровъ, гимназияленъ учителъ отъ Броди, А. Димитровъ, отъ Битоля, бившъ членъ на апелативния сѫдъ въ Солунъ, Д. Мирчевъ, гимназияленъ директоръ отъ Прилѣпъ, Т. Паскалевъ отъ Неврокопъ, бившъ депутатъ отъ Отоманския парламентъ. Т. Павловъ отъ Скопие, бившъ депутатъ отъ Отоманския парламентъ, и Х. Ципушевъ, търговецъ отъ Радовишъ."

Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Андон Димитров Филахтечев (1867-1933) е изтъкнат български революционер, правист и просветен деец; един от основателите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 1050 пъти.