Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Пеперудите от Битолската околност", публикувано във "Периодическо списание на Българското книжовно дружество", книга 9 (LXIX), годишнина XX, София, 1909 година
Андон Димитров от с. Айватово, Солунско, Егейска Македония - "Пеперудите от Битолската околност", публикувано във "Периодическо списание на Българското книжовно дружество", книга 9 (LXIX), годишнина XX, София, 1909 година


Увеличи
Описание

"Въ една друга статия азъ давамъ материяли по фауната на Европейска Турция, и то специално по птицитѣ. Нѣколко годишното ми стоение въ Битоля, като учитель при мѫжката гимназия, даде ми възможность, да простра изучването си и върху ентомологическата фауна. Започнахъ отъ пеперудитѣ, на които посветихъ миналата 1907 и текущата 1908 години.
Градъ Битоля, както съмъ вече казалъ и другадѣ, лежи 618 мм. надъ морската височина и въ западната часть на Пелагонийската равнина дълга около 60км. и широка около 15 км. Равнината е заградена отъ всѣкѫдѣ съ планини, а именно отъ западъ съ Пелистеръ, Баба пл. и Неречка пл., отъ изтокъ съ Селечка планина и Малка Нидже, отъ сѣверъ съ Крушовска пл. и Бабуна пл. и отъ югъ съ низката Нѣвеска планина. На сѣверо-изтокъ се намира Плетварскиятъ проходъ, на сѣверо-западъ-проходъ Гявато, на югъ-Владовскиятъ и на юго-изтокъ-Бабчорскиятъ и Песодерскиятъ. Отъ сѣверъ къмъ югъ прѣзъ равнината тече р. Черна, най-голѣмиятъ притокъ на р. Вардаръ.
Пеперуди азъ ловихъ най-вече покрай рѣката при с. Кръстофоръ, което е заселено въ подножието на пл. Пелистеръ около 4 км. южно отъ Битоля. Отъ дърветата, които се срещатъ тука, заслужуватъ споменавание: дѫбъ, елха, брѣстъ, топола, върба, орѣхъ, черница, слива, птичи дрѣнъ, бѫзове и пр...."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Андон Димитров Филахтечев (1867-1933) е изтъкнат български революционер, правист и просветен деец; един от основателите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 627 пъти.