Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Декларацията", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. XIII, книга 4 (124), София, април 1941 година
Кирил Христов Совичанов от Битоля, Вардарска Македония - "Декларацията", публикувано в сп. "Илюстрация Илинден", год. XIII, книга 4 (124), София, април 1941 година


Увеличи
Описание

Българският учител и ВМОРО революционер Кирил Христов Совичанов от Битоля публикува и коментира Декларацията на македонската емиграция в България за присъединяването на областта Македония към България от лятото на 1940 година.

"Мнозина беха изпуснали из предвид кой създаде Св. Кирил и Методий и ролята, която чрез техното вдъхновение изигра българинът всред славянството. Мнозина не беха си спомнили за българските просветители Св. Климент и Св. Наум, нито за Царя Самуила, жертвата на Василия Българоубиеца и в по-ново време за великия възродител на бълг. народ Паисия и на неговите последователи – Йоаким Кърчовски, Кирил Пейчинович, Архимандрит Теодосий Синаитски – създателя на I-ва бълг. печатница – за Райко Жинзифов, Конст. Йорд. Джинот, братя Миладинови, Неофит Рилски, Григор Пърличев и плеада други техни сподвижници, които велегласно беха заявили – българи сме и копнеем и се борим за събуждането на всебългарската съвест..."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Роденият в град Битоля Кирил Христов Совичанов (1878-1961, София) е просветен деец, ВМОРО революционер и председател на Илинденската организация в България. Баща е на големия български оперен певец Борис Христов и на офицера от Българската армия и член на ВМРО Николай Христов.
За повече информация за автора тук


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 511 пъти.