Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Из културната борба в Македония", публикувано във в-к "Независима Македония. Орган на македонската емиграция", год. I, бр. 12, София, 23 юни 1923 година
Константин Стоянов-Вълканов от с. Песочница, Леринско, Егейска Македония - "Из културната борба в Македония", публикувано във в-к "Независима Македония. Орган на македонската емиграция", год. I, бр. 12, София, 23 юни 1923 година


Увеличи
Описание

Големият българският просветен деец и публицист Константин Стоянов-Вълканов с реч за Св. Св. Кирил и Методий изнесена през 1902 година в Битоля, в местната Битолска българска класическа гимназия , където Вълканов е учител.

"Мнозина от тогавашните ученици на гимназията са по настоящем редактори, писатели и изобщо обществени дейци, които внесоха тия дни своя дел в съкровищницата на общобългарските страдания. Като обнародвам тази реч, аз се пренасям в миналото, когато и сам аз за тех струвах нещо..."

"Като се качваме по стълбата на вековете, най-подире ще достигнем до първоизточника на всичко – Братята. Дошли върху сцената на живота преди повече от хилядо години, те са турили на ума да разпространят евангелската светлина между своите единоплеменници в едно време, когато народите с повече усърдие търсили общение с Христа, отколкото днес, за да се сдобият с резултатите на европейската култура. Същевременно те гледали да ги обединят и културно чрез употреблението на един общославянски орган – старобългарския език."

"Но аз нема защо да се оплаквам от отношението на Битолските българи към Кирило-Методиева идеал. Събрания народ тук е доказателство за това. И ако некога по нашите места слънцето изгрее високо, това нема да бъде без зората, от която присъствующите тук са съставна част, От името на заведението, което представлявам (мъжката гимназия) поднасям им своята благодарност и желая, щото до година пак да празднуваме заедно със заблудените си братя! Амин."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Константин Стоянов Вълканов е виден български просветен деец и публицист; член-основател на МНИ.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 565 пъти.