Библиотека Струмски
Издателска дейност

Подкрепете ниVMRO Lion
Македония >> "Историческо осветление на сръбската политика към българите", публикувано във в-к "Независима Македония. Орган на македонската емиграция", год. I, бр. 19, София, 16 август 1923 година
Константин Стоянов-Вълканов от с. Песочница, Леринско, Егейска Македония - "Историческо осветление на сръбската политика към българите", публикувано във в-к "Независима Македония. Орган на македонската емиграция", год. I, бр. 19, София, 16 август 1923 година


Увеличи
Описание

Големият българският просветен деец и публицист от Егейска Македония Константин Стоянов-Вълканов за историческите сръбски претенции на Македония и българите там.

"Ето какво казва по тоя въпрос Ягич, много по-авторитетен учен и от Новаковича: „Не требва да се смесват политическите намерения на сръбските владетели с отношенията на народите, и би било погрешно да се мисли, че сръбската народност преобладавала всекъде, дето достигала държавната власт на сърбите“.
До същото заключение се дохожда и след прочитане писмото на Душана от Серес, писано до венецианския дож, Андрей Дандоло, на 15 октомври 1345 г.: „Стефан, по милост Божия, крал на Сърбия, Диоклея, Захлумие, Зета, Албания и приморската област, съучастник на не малка част от българското царство и обладател почти на цела Византия“. Коя е тази pars Bulgariae, за която тука говори Душан? При роднинските и съюзничешки отношения на тогавашните два двора, българският и сръбския, България нищо не изгуби от своята територия в полза на Сърбия; следователно, pars Bulgariae тук е равносилно на pars Macedoniae, населена повечето с българи и отнимана постепенно на византийците от сърбите, освен Солун, който си остана гръцки."


"Днешна Сърбия има в своите граници 8 подчинени народа: ромъни, немци, маджари, словинци, харвати, албанци, турци и българи. Повечето от тех в културно отношение стоят по-горе от самите сърби."


Източник: Сканирана от оригинален екземпляр

Автор: Константин Стоянов Вълканов е виден български просветен деец и публицист; член-основател на МНИ.


За да прочетете книгата натиснете тукВидяна 617 пъти.